Thông tin liên hệ

Form ký gửi

Phí dịch vụ ký gửi

Nhà phố

Giá trị (Tỷ) Phí (triệu VNĐ)
1.000 - 2.000 1.500
1,5 - 2,0 20
2.000 - 3.000 2.500
3.000 - 4.000 3.500
4.000 - 5.000 4.500
> 5.000 100% x GT

Đất nền

Giá trị  (Tỷ) Phí (triệu VNĐ)
2,0 - 3,0 25
3.0 - 5.0 40
> 5.0 1% X GB

Biệt thự

Giá trị (Tỷ) Phí (triệu VNĐ)
100 - 200 15
200 - 500 35
> 500 10% X GS